CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สัมมนาผลการวิจัยสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน โดยสมาคมวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน
วันที่ 2 กันยายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่าย จัดงาน "สัมมนาผลการวิจัยสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน" เพื่อสัมมนาหาแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

รศ.ดร.อุษา บิกกิ้นส์ จากคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า กล่าวว่า ผลวิจัยด้านสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนพบว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ชี้ชัดได้ว่า เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น จากหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีข้อดีคือ ได้รับความรู้นอกเหนือจากการเรียน และช่วยลดปัญหาครอบครัว ความโดดเดี่ยวได้ แต่ข้อเสียใหญ่คือ การรับสื่อที่มากจนเกินไป ที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการเลียนแบบโดยไม่ได้ไตร่ตรอง ซึ่งรศ.ดร.อุษา เห็นว่า การจัดการปัญหานี้ยังขาดองค์ความรู้อีกมาก จึงอยากให้ส่งเสริมการวิจัยด้านพฤติกรรมของเด็กไทย กับสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กในเรื่องของการสื่อการกันเองระหว่างเด็กกับเด็ก , บทบาทของเด็กในการเป็นผู้สร้างข้อมูล หรือ คอนเท้นต์ บนโลกอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของเด็กและนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาต่อไป

View
606
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button