CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง บอกเล่าเก้าสิบ…ทำอย่างไรจะได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4
วันที่ 26 สิงหาคม 2556  -  ปนิชา สุขประเสริฐ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว จัดเสวนาเรื่อง บอกเล่าเก้าสิบ...ทำอย่างไรจะได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 โดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่ริเริ่มเรื่องของการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับธรรมชาติ สังคม ชุมชน และประชาชน

ปัจจุบันมีกิจการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 เพียง 7,000 กว่าแห่ง แค่คาดว่าในอีก 4 - 5 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 50,000 แห่ง เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมในด้านการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประการ และการส่งเสริมการลงทุนหากได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว นอกจากนั้น ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้ด้วย โดยหลักใจความสำคัญของอุตสาหกรรมสีเขียวมีอยู่ 2 อย่างคือ การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กับ การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

View
496
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button