CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
State of the art ความคืบหน้าในการปฏิรูปงานวิจัย
วันที่ 26 สิงหาคม 2556  -  ปนิชา สุขประเสริฐ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กล่าวในการประชุมเรื่อง State of the art ความคืบหน้าในการปฏิรูปงานวิจัย" ที่จัดขึ้นภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ถึงการปฏิรูประบบงานวิจัยไทยว่า ทางวช.ทำการปฏิรูประบบงานวิจัยของ วช. เสียใหม่ เนื่องจากการวิจัยที่ผ่านมา ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ซึ่งเกิดจากหลายสาเหต เช่น ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจงานวิจัยนั้นได้ เรื่องของงานวิจัยที่ซ้ำซ้อนกัน หรืองานวิจัยที่ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ทำให้ไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้

View
506
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button