CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ประชุมวิชาการเรื่อง หลากหลายมุมมองวิชาการ 2 ล้านล้านบาทกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย
วันที่ 23 สิงหาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ดร.ซิ หลิว ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน จาก เวิร์ลแบงค์ประจำประเทศจีน กล่าวถึงประเด็นสำคัญ 3 ประการ ที่ไทยควรนำไปพิจารณา จากปัญหาที่ประเทศจีนได้เจอเป็นตัวอย่างคือ 1. พิจารณาความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่มีอยู่ว่า ได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วหรือยัง จำเป็นต้องมีการก่อสร้างเพิ่มหรือไม่ // 2. พิจารณาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่มีอยู่ว่า พอที่จะพัฒนาต่อยอดได้หรือไม่ เพื่อลดการสร้างใหม่โดยไม่จำเป็น และลดความซ้ำซ้อน และเรื่องที่ 3 คือ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของงบประมาณประเทศนั้น คุ้มทุนหรือไม่ มีการศึกษาที่เพียงพอแล้วหรือยัง และจำเป็นต้องเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่นี้หรือไม่

View
443
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button