CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แถลงสรุปผลโครงการ “แก้วตาใจ”
วันที่ 22 สิงหาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงสรุปผลโครงการ “แก้วตาใจ” ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้เข้าถึงการบริการเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง หลังจากดำเนินการมาครบ 1 ปี รศ.นพ.โสภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า โครงการแก้วตาใจ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สภานายิกา สภาการชาดไทย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2555 แล้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้เข้าถึงการบริการเฉพาะทางทางการแพทย์ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้สามารถเขารับบริการได้มากขึ้น จาก 11 โครงการทั้งหมดสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 1188 ราย รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมดกว่า 48 ล้านบาท ถึงแม้โครงการนี้จะจบลงไปแล้ว แต่บางโครงการจะยังไม่สิ้นสุดการให้บริการ โดยหลายโครงการก็เป็นโครงการที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ให้บริการอยู่แล้ว และเชื่อว่า ในอนาคต อาจจะมีความร่วมมือของเครือข่ายการรักษาพยาบาลในลักษณะนี้อีก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

View
456
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button