CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เวทีสัมมนา เรื่อง เงินกู้  2 ล้าน ล้าน เพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร
วันที่ 19 สิงหาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. และศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสัมมนา เรื่อง เงินกู้ 2 ล้าน ล้าน เพื่อคนไทยหรือเพื่อใคร โดยนายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศน์วิทยาในลุ่มน้ำโขง กล่าวถึงพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ว่า รัฐบาลควรพิจารณาไปทีละโครงการ รวมถึงศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่บางโครงการได้เกิดขึ้นแล้วโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ไม่มีการรับฟังเสียงของประชาชน อาจทำให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าโครงการจะโปร่งใส และแก้ปัญหาได้จริง สิ่งที่รัฐควรทำคือ ให้การมีส่วนร่วมในภาคประชาชน มีการจัดเวทีรับฟังความเห็น มีมาตรการในปกป้องและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกิดปัญหากับโครงการ

View
546
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5
Right Button