CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โครงการเสวนา “ตีแผ่ความไม่เหมาะสมโครงการผันน้ำ A5 และเขื่อนแม่วงก์”
วันที่ 15 สิงหาคม 2556  -  ปนิชา สุขประเสริฐ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา “ตีแผ่ความไม่เหมาะสมโครงการผันน้ำ A5 และเขื่อนแม่วงก์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพื้นที่โครงการ วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาบทสรุปข้อคิดเห็นของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ต่อโครงการดังกล่าว เพื่อเสนอต่อรัฐบาล

View
660
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button