CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ปปช. จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส 2555
วันที่ 14 สิงหาคม 2556  -  ปนิชา สุขประเสริฐ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส 2555 ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก โดยหวังกระตุ้นสังคมให้ตื่นตัวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศ โดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ปปช. กล่าวว่า การรณรงค์เรื่องของคอร์รัปชั่นนั้น ต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การทุจริตในประเทศ พร้อมกล่าวว่า องค์กรใดทำงานด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็สมควรที่จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความสุจริตต่อไปได้ โดยในปีนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลได้แก่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด มหาชน // บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน // บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน // และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมถึงมีบริษัทและหน่วยงานที่ได้รางวัลชมเชยอีก 16 รายด้วย

View
485
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button