CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศไทยด้านกายภาพและด้านกฏหมาย
วันที่ 14 สิงหาคม 2556  -  ปนิชา สุขประเสริฐ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา “โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศไทยด้านกายภาพและด้านกฎหมาย” เพื่อศึกษาประเด็นการลงทุนโรงสร้างพื้นฐานของประเทศ และข้อกฎหมายที่ต้องคำนึงถึง

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในวันนี้ต้องมองให้ไกลไปถึงเรื่องของการรองรับการค้า การลงทุนและการใช้งานในอนาคต ไม่ใช่ลงทุนเพื่อแก้ปัญหาในประเทศ ซึ่งมองว่าที่ผ่านมาไทยลงทุนทำถนนไปมาก แต่กลับไม่ได้ช่วยให้การค้า การลงทุนเติบโตเท่าที่ควร เนื่องมาจากปัญหาในการเชื่อมโยงเครือข่ายถนนแต่ละสาย และปัญหาด้านจราจร ซึ่งหากมีลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจริงๆ จะต้องมีการพัฒนากฎหมายใหม่เพื่อรองรับ เช่น พรบ. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน พรบ.การก่อสร้าง และจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับดูแลการก่อสร้างทั้งระบบ เป็นต้น

View
448
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button