CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงาน DIP SMEs Network Forum และ Industrial Forum
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน DIP SMEs เน็ตเวิร์กฟอรั่ม และ อินตัสเตรียลฟอรั่ม เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยนายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กลยุทธ์ในการดำเนินงานของ SMEs ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมมี 5 ด้าน คือ 1.การซื้อและขายสินค้าภายในกลุ่มเครือข่าย 2. การช่วยกันพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้นทุน 3. การศึกษาดูงานระหว่างกลุ่มเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 4. การส่งเสริมการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 5. การสร้างเครือข่ายเพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่า การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ และการค้าการลงทุนจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องมีการเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

View
591
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button