CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2556
วันที่ 2 สิงหาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 เพื่อมอบรางวัลให้กับนักวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 2 คนได้แก่ รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์บรรจบ ศรีภา จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในผลงานวิจัยเรื่อง โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ และศาสตราจารย์ดอกเตอร์โสพิศ วงศ์คำ จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยด้านชีววิทยาและ ชีวโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดี

View
484
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button