CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับส่วนงาน กสทช. จัดการประชุมเฉพาะประเด็นเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาข้อสรุปในกรณีที่ กสทช. จัดทำร่างประกาศการขยายระยะเวลาคืนคลื่นความถี่ ซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายเห็นว่าขัดต่อหลักกฏหมาย และจะทำให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์มากกว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้ประกาศใช้แล้ว การขยายระยะเวลาสัมปทานคลื่น 1800 MHz ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัดมหาชน และบริษัท ดิจิตอลโฟนจำกัด มหาชน หรือ DPC นั้น กสทช.ไม่มีอำนาจในการขยายระยะเวลาสัมปทาน โดยเมื่อหมดระยะเวลาสัมปทาน คลื่นความถี่นั้นจะต้องตกเป็นสมบัติของชาติที่จะต้องมีการประมูล และกสทช. ก็ไม่อาจใช้มาตรการที่เรียกว่า มาตรการคุ้มครองชั่วคราวได้ เพราะถือเป็นการละเมิดกฎหมาย

View
484
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button