CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนา ระบบบริการสุขภาพไทยและงานวิจัยที่พึงประสงค์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดเสวนาเรื่อง ระบบบริการสุขภาพไทยและงานวิจัยที่พึงประสงค์ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของระบบบริการสุขภาพ โดยดอกเตอร์นายแพทย์ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพว่า ใน 3 – 5 ปี ข้างหน้าจะเน้นงานวิจัยในเชิงนโยบาย ที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มากขึ้น เร่งสร้างกลไกและระบบสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นพัฒนาคนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการเสริมความรู้ และส่งเสริมการวิจัยทั้งในด้านงบประมาณและการเข้าถึงข้อมูลด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพ

View
539
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button