CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง เพื่อทำความเข้าใจถึงเนื้อหาที่แฝงด้วยความรุนแรงที่เผยแพร่ผ่านสื่อ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์พิรงรอง รามสูต หัวหน้าคระวิจัยโครงการย่อย “การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง” ได้กล่าวว่า ปัญหาในสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง และรุนแรง หรือที่เรียกว่า Hate Speech (เฮท สปีท) มีอยู่อย่างชัดเจน เช่น การแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายแล้วปราศัยโจมตีฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งจากการวิจัยพบว่าต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่พอดี ไม่มากจนกลายเป็น Free Speech ที่เสรีมมากจนก่อให้เกิดการจาบจ้วง หรือ หมิ่นประมาท และไม่น้อยเกินไปจนเกิดการจำกัดสิทธิ เสรีภาพทางการแสดงออก โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสาธารณะ

View
612
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button