CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนา “ก้าวต่อไปทีวีไทย ในยุคดิจิตอล“
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

บริษัท อสมท จำกัด มหาชน จัดเสวนาในหัวข้อ " ก้าวต่อไปทีวีไทย ในยุคดิจิตอล" เพื่ออภิปรายถึงข้อดี ข้อเสียของการเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศจากอนาล็อก เป็นดิจิตอล และยังเป็นการเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ด้วย

โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช . กล่าวว่า ข้อดีของการเปลี่ยนผ่านคือประชาชนจะได้รับด้วยสัญญาณที่ดี ไม่ขาดตอน ภาพจะมีความชัดขึ้น มีช่องให้เลือกชมตามต้องการมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบซอฟแวร์ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีการดูแล เนื่องจากประชาชนยังไม่เข้าใจว่าต้องจัดการอย่างไร อีกทั้งในเรื่องของการผลิต ก็ต้องการบุคลากร เครื่องมือที่มีความทันสมัยมากขึ้น และเท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันกันด้านเนื้อหาได้ และจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

View
460
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button