CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
องคมนตรีชี้ว่า สังคมไทยต้องการคนดีมาก่อนคนเก่ง เพื่อแก้ปัญหาในสังคมไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความซื่อตรง ทางรอดประเทศไทย” ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 6 โดยได้กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมต้องเริ่มต้นจากโรงเรียน ครู อาจารย์ ต้องเป็นแบบย่างที่ดีแก่เยาวชน อีกทั้งร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่ยังมีอยู่มากในสังคมไทย เนื่องจากสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก จากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมทั้งตะวันตก และตะวันออก ทำให้บางครั้ง หลงลืมเรื่องของคุณธรรมไป ซึ่งการปลุกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังกล่าวว่า อยากให้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาปรับใช้ คือ มุ่งพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ต้องสร้างเด็กให้เป็นคนดีก่อนคนเก่ง พัฒนาครูให้มีศักยภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

View
544
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button