CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนา “ทวยเทพ และหมู่มาร ดาบสองคมของโซเชียลเน็ตเวิร์ค”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ จัดเสวนาภายใต้โครงการ “วาระดิจิทัล รู้ทันโลก ร่วมเปิดไทย ครั้งที่ 9” ในหัวข้อ “Digital Agenda Thailand : Of Good and Evil in Social Network”หรือ “ทวยเทพ และหมู่มาร ดาบสองคมของโซเชียลเน็ตเวิร์ค”โดย พระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กล่าวว่า ในปัจจุบัน โซเชียลเน็ตเวิร์ก และสื่อออนไลน์มีอิทธิพลมากในสังคมไทย ทำให้เกิดทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวของบุคคลมากกว่า ว่าจะเลือกเอาการสื่อสารออนไลน์ไปใช้ในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดี เช่นกรณีของพระสงฆ์กับการใช้ เฟซบุ๊ค ซึ่งต้องดูที่เจตนาเป็นหลักว่า ใช้เพื่ออะไร แต่ที่ลืมไม่ได้คือ พระสงฆ์ที่สื่อสารต้องสื่อสารด้วยกิริยาที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้ว ยังสามารถสื่อสารให้เข้าถึงเยาวชนได้อย่างดีอีกด้วย

View
481
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button