CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
35 หน่วยราชการร่วมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ว่า ปัญหาการทุจริตถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีมานานในสังคมไทย โดยแนวโน้มดัชนีการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ล่าสุดจากผลสำรวจปี 2555 อยู่ที่ 3.7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐมาก จึงได้ประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ในวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และในวันนี้ ก็ได้ทำการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาล ในการสอดส่อง ดูแล และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้น

View
739
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button