CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สพฐ.จัดโครงการ “โพธิสัตว์น้อยปี 4 ลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า”
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดงาน “โพธิสัตว์น้อยปี 4 ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” เพื่อให้เด็กเป็นแรงกระตุ้นให้พ่อแม่เลิกเหล้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ 2553 ที่ผ่านมาพบว่า โครงการนี้ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีการขยายผลไปสู่ชุมชน ด้วยการรณรงค์ไม่ให้ร้านขายของในชุมชน ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระ ซึ่งทำให้บางครอบครัวสามารถเลิกเหล้า บุหรี่ และอบายมุขได้อย่างถาวรอีกด้วย

View
1073
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button