CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
งานเสวนา ทิศทางสื่อไทยในกระแส AEC
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร หรือ มศว. จัดเสวนาพิเศษเรื่อง "ทิศทางสื่อไทยในกระแส AEC" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

View
499
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาที
Right Button