CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กระทรวงศึกษาฯ ประกาศนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาเร่งด่วน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบาย “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของไทยในทุกระดับ ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยนายจาตุรนต์กล่าวว่า จากผลการประเมินการทดสอบ PISA ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในปี 2552 พบว่าเด็กไทยอยู่ในอันดับที่ประมาณ 50 จาก 65 ประเทศ ในขณะที่ผลการจัดอันดับ 400 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในปี ค.ศ.2012-2013 พบว่ามีมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอยู่ในกลุ่ม 351-400 จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องยกเครื่องการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่มากขึ้น

View
529
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการนิติมิติ
Right Button