CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
แถลงข่าวงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอล หรือ ไทยเบ็ก 2013
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัดมหาชน กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล ในการแถลงข่าวงาน สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิตอล หรือ ไทยเบ็ก 2013 ว่า การเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทย และถือว่าเป็นการเพิ่มความมั่นคงของรัฐ ซึ่งการส่งสัญญาณทีวีด้วยระบบดิจิตอลภาคพื้นดินนี้ จะช่วยกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชน และชนบทที่ห่างไกลได้มากขึ้น ทำให้ประชาชนในประเทศจะมีความรู้ที่เท่าเทียมกัน สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาประเทศได้มากขึ้น ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศได้เดินหน้าในส่วนของทีวีดิจิตอลไปก่อนหน้าประเทศไทยแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว แต่ยังติดปัญหาในเรื่องของภาคประชาชนที่ส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจถึงข้อดีของทีวีดิจิตอล และไม่รู้ว่าต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อม การจัดงาน ไทยเบ็ก 2013 จึงจะเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจทีวีดิจิตอล รวมถึงเทคโนโลยีด้านดิจิตอลตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูงได้มากขึ้น

View
497
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาที
Right Button