CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นักวิชาการด้านวิศวกรรมยื่นข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการ โครงการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนา “ขั้นตอนที่ถูกต้องทางวิศวกรรมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ” เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของนักวิชาการด้านวิศวกรรม ในการปรับปรุงโครงการบริหารจัดการน้ำสามแสนห้าหมื่นล้าน ที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้ภาครัฐจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำเนินโครงการ ซึ่งนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้รัฐบาลไม่เดินไปผิดทาง ซึ่งหลายๆ โมดูลการก่อสร้างในโครงการนี้ จะส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและประชาชน จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการก่อสร้าง และจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามคำสั่งศาลปกครองกลางเสียก่อน

View
514
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button