CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตชี้ว่า เด็กไทยเสี่ยงเป็นโรคทางสภาวะจิตมากขึ้น
วันที่ 24 มิถุนายน 2556  -  ปนิชา สุขประเสริฐ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ในปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนั้น ทำให้ปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก เริ่มที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยมากขึ้น โดยในปัจจุบันพบว่า เด็กมักจะมีปัญหาใน 4 กลุ่มอาการคือ กลุ่มเด็กที่มีภาวะออทิสติกส์ กลุ่มเด็กที่มีภาวะ LD หรือที่เรียกว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีภาวะเรียนรู้ช้า และเด็กที่มีภาวะของโรคสมาธิสั้น ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มอาการ ต้องอาศัยความเข้าใจ และการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และหน่วยแพทย์ในการดูแลมากขึ้น ซึ่งปัญหาหลักของสังคมไทยคือ มีเด็กที่มีภาวะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยที่ผู้ปกครองไม่หรือทางโรงเรียนไม่รู้ การให้บริการทางการแพทย์ในชุมชนยังมีจำกัด เครื่องมือในการตรวจและรักษาโรคเกี่ยวกับจิตเวช หรือจิตสภาวะยังมีปัญหา และปัญหาสุภาพจิตของเด็กที่ติดมาจากผู้ปกครอง

View
569
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button