CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
หอการค้าไทย เผยผลสำรวจประชาชนกับการรับรู้ด้านคอร์รัปชั่น
วันที่ 27 มิถุนายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงผลการสำรวจเรื่อง "ทัศนะต่อความวิตกกังวลในการคอรัปชั่นโครงการของรัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศจริง โดยเฉพาะจากโครงการของภาครัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ธนวรรธน์ กล่าวว่า จากการสำรวจประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 คนพบว่า ประชาชนประมาณร้อยละ 60 คิดว่ามีโอกาสในการคอร์รัปชั่นสูงใน 3 โครงการใหญ่ของภาครัฐคือ โครงการบริหารจัดการน้ำ สามแสนห้าหมื่นล้านบาท โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สองจุดสองล้านล้านบาท และโครงการจัดซื้อรถ NGV ซึ่งประชาชนกว่าร้อยละ 60 คิดว่า การคอร์รัปชั่นเหล่านี้เกิดขึ้นในโครงการที่ได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มมากกว่า เช่น โครงการรับจำนำข้าวเพื่อเกษตรกรชาวนา และโครงการแจกแท็บเล็ตเพื่อเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นต้น แต่โดยรวมแล้ว ร้อยละ66.3 เชื่อว่าการคอร์รัปชั่นนี้จะส่งผลต่อความเสียหายของประเทศชาติ

View
512
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button