CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ “ความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ AEC”
วันที่ 21 มิถุนายน 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการวิจัย ในงานสัมมนา “ความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมภาคใต้ AEC” โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือของ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ ไจก้า กับโครงการ AUN/SEED-Net ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้จัดสัมมนาเพื่อเป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสมาชิกของประเทศในประชาคมอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น ผสานความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคอาเซียน มุ่งเน้นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

View
726
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button