CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จุฬาฯแถลงชี้แจงกรณีนิสิตนิติศาสตร์ ถูกพ้นสภาพย้อนหลัง
วันที่ 20 มิถุนายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ผศ.ดร.มรว.กัลยา ติงศภัทย์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ จัดแถลงข่าวกรณีที่มีนิสิตคณะนิติศาสตร์ 5 คน ต้องพ้นจากสภาพนิสิต ย้อนหลังไปในปี 2554 โดยรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงข้อสรุปเบื้องต้นที่ทางมหาวิทยาลัยมีมติออกมาแก้ไข คือ ในกรณีที่หนึ่ง ให้พิจารณาเกรดเฉลี่ยรวม 3 ปีการศึกษา แทนการใช้เกรดเฉลี่ยรวมเพียง 2 ปีการศึกษามาคำนวณ ซึ่งหากนิสิตมีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ทางมหาวิทยาลัยก็จะให้นิสิตได้เลือกเรียนต่อไปในภาคการศึกษานี้ได้ทันที แต่หากผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะเรียนต่อไปได้ ให้ใช้กรณีที่ 2 คือ รับนิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาเข้ามาเป็นนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยทางคณะนิติศาสตร์จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของนิสิตทุกคนจนกว่าจะจบการศึกษา แต่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะนักศึกษากลุ่มนี้เท่านั้น

View
1134
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button