CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
บีโอไอ ออกประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่
วันที่ 20 มิถุนายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ออกประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ หลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยประกาศให้สามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือได้ พร้อมลดวงเงินทุนขั้นต่ำลงเหลือ 500,000 บาท และสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต้

โดยกำหนดขอบเขตให้ครอบคลุม จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา โดยมาตรการที่นำมาใช้ได้แก่ มาตรการการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนจาก 1 ล้านบาท ลงเหลือ 500,000 บาท การอนุยาติให้นำเครื่องจักรใช้แล้วภายในประเทศมาใช้ในโรงการที่ขอรับการส่งเสริม โดยจะต้องลงทุนในเครื่องจักรใหม่ให้มีมูลค้าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 จากเดิมที่ไม่อนุยาติให้มีการนำมาใช้ และสำหรับกลุ่มลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร รวมถึงสามารถนำเอาแรงงานไร้ฝีมือชาวต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป

View
490
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button