CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่ผู้พิการทางการได้ยินและการพูด
วันที่ 18 มิถุนายน 2556  -  เพาไพลำ สาตรรอด รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด โดยนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้จะทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และครอบคลุมไปถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการทางการได้ยินและการพูด โดยจะมีการสื่อสารผ่านระบบฉุกเฉิน ซึ่งจะมีล่ามช่วยในการแปลภาษามือระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ นอกจากนั้นระบบนี้ยังเชื่อมโยงกับระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน สายด่วน1669 ประจำจังหวัดนั้นๆ อีกด้วย

View
495
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button