CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนา “ธุรกิจไทยจัดทัพ สร้างฮับ AEC” เพื่อเตรียมนักลงทุนสู่อาเซียน
วันที่ 13 มิถุนายน 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมกับกลุ่มประเทศในอาเซียนอีก 10 ประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจที่มากขึ้น รวมถึงการประกาศตัวเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนพร้อมกันไปด้วย ธนาคารทหารไทยจำกัด มหาชน จึงได้จัดเสวนาเรื่อง “ธุรกิจไทยจัดทัพ สร้างฮับ AEC” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์แนวทางในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

View
741
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5
Right Button