CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
อพวช .จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556 กระตุ้นเด็กปฐมภูมิสนใจวิทยาศาสตร์
วันที่ 12 มิถุนายน 2556  -  ปนิชา สุขประเสริฐ รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ อพวช. ร่วมกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดงาน “วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 2556” เนื่องในวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี โดยในปีนี้จะเน้นเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของเด็กในวัยปฐมภูมิ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดลองทางวิทยาศาสตร์

โดยนายพิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการ อวพช. กล่าวว่า จากผลสำรวจด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาพบว่า เด็กไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์อีกมาก ทำให้ต้องมีการเร่งปลูกฝังพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีให้แก่เด็กไทย ซึ่งเด็กในช่วงอายุ 3 - 6 ปี จะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ และการจดจำที่สูงที่สุด การส่งเสริมให้เด็กในวัยนี้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้สำคัญอย่างมาก

View
863
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติ
Right Button