CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จุฬาฯแจงประเด็นกรณีที่ดินอุเทนถวาย พร้อมรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนอุเทนถวายอีกครั้งหนึ่ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

รองศาสตราจารย์ สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวชี้แจงว่าเนื้อหาในจดหมายดังกล่าวเป็นการตีความเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างคลาดเคลื่อนใน 4 ประเด็นว่า ประเด็นแรกการที่โรงเรียนช่างอุเทนถวายได้รับเงินพระราชทานในการก่อตั้งโรงเรียนนั้น ไม่ได้หมายความรวมไปถึงการได้รับพระราชทานให้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่อย่างใด // ประเด็นที่สองคือ ประกาศกระแสพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2458 ระบุเขตที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพื้นที่ของอุเทนถวายไว้ด้วย // ประเด็นที่ 3 คือ หนังสือคำสั่งของ กระทรวงธรรมการ กล่าวถึงเฉพาะที่ตั้งโรงเรียน มิได้มีการระบุเรื่องการมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณวิทยาเขตอุเทนถวาย เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจของเสนาบดีในขณะนั้นที่จะตัดสินได้ และประเด็นที่ 4 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานที่ดิน และมีการตราพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งทำให้จุฬาฯมีสิทธิโดยชอบธรรมในการถือกรรมสิทธิ์และจัดการที่ดินได้อย่างถูกต้อง

ในการชี้แจงในครั้งนี้มีนายกฤษฏิรัชย์ ณัฐวราณันท์ ตัวแทนศิษย์เก่าอุเทนถวายเข้าร่วมรับฟังด้วย และต่อมาหลังจากนั้นในช่วงเวลา 13.30 น. ก็ได้มีนักศึกษาอุเทนถวายทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมตัวกันมายื่นหนังสือทวงถามให้แก่ตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาในหนังสือทวงถามครั้งนี้คือ อยากให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดโต๊ะเจรจากับตัวแทนของทางอุเทนถวาย และให้นำเอาหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ออกมาตกลงกันอย่างเปิดเผย

View
624
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button