CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
จุฬาฯ เปิดโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” 2556
วันที่ 5 มิถุนายน 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

โครงการ “รณรงค์ใช้จักรยานลดภาวะโลกร้อน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทยานจามจุรี ศรีจุฬาฯ “จุฬาฯ รักษ์โลก” ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายจิตใจ และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ อีกด้วย

นอกจากนั้น อธิการบดีจุฬาฯ ได้นำขบวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ไปปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย และแหล่งชุมชน โดยพันธุ์ไม้ที่นำไปปลูกนั้น เช่น ต้นประดู่ ต้นโมกข์ทอง ต้นตะเคียนทอง และพันธุ์อื่นๆ รวม 21 พันธุ์ จำนวน15,000 ต้น และยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้แทนคณะต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการ”จุฬาฯน่าอยู่” อีกด้วย

View
547
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button