CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นักวิชาการชูข้อเสนอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้านนโยบายยุบโรงเรียน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

จากนโยบายของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ที่สั่งให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และยังเป็นการประหยัดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. นั้น นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ อดีตประธานกรรมการบริหาร สวพ. ได้กล่าวว่า ความหมายของคุณภาพทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษากล่าวมานั้นได้ถูกบิดเบือนไปจากความจริง โดยเห็นว่าการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน หรือ ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ เช่น โรงเรียนไกล หรือ ใกล้ไป แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อชุมชน จำนวนนักเรียน มากกว่า และเสนอให้กระทรวงศึกษาทำความเข้าใจเรื่องของคุณภาพ และเผยแพร่ให้สื่อมวลชนเข้าใจว่า “คุณภาพไม่ได้ขึ้นกับจำนวนนักเรียน” ดังที่กระทรวงศึกษากล่าวไว้

View
496
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button