CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นักวิชาการท้วงงบจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน วอนรัฐคิดให้ดีก่อน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ร่วมกับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่นประเทศไทย จัดการประชุมเรื่อง “งบน้ำเพื่อชีวิต ขอร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ” เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงของโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ที่ใช้งบประมาณสามแสนห้าหมื่นล้านบาท และรวบรวมข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ รวมถึงตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการด้วย โดยนาย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น กล่าวว่า โครงการของรัฐบาลโครงการนี้ใช้งบประมาณในการจัดการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีข้อโต้แย้งจากทั้งนักวิชาการเป็นจำนวนมาก การประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะหาข้อเท็จจริง และประเมินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบการทำสัญญา เพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการรัฐอีกด้วย

View
555
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษา
Right Button