CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สสส.จัด “โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ปี 2
วันที่ 20 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

จากความสำเร็จของโครงการอ่านสร้างสุข ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ที่ช่วยให้ทั้งเด็กและเยาวชน หันมาสนใจการอ่านมากขึ้นนั้น ทำให้ สสส . ร่วมกับอีก 4 องค์กรหลัก จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในชื่อ “โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ปี 2

โดยทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การขยายผลโครงการอ่านสร้างสุขสู่ปีที่ 2 นี้ เพื่อให้สถานศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองใหม่ๆ ในการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจการอ่านหนังสือให้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำเอาข้อคิดจากการอ่านหนังสือ ไปไปรับใช้กับชีวิตประจำวันด้วย

View
1196
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button