CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เครือข่ายรณรงค์เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ โดยกล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ กระทรวงสาธารณะสุขได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทย ว่า “ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต” ดังนั้นเครือข่ายรณรงค์เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จะผลักดันและพัฒนานโยบายหรือกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยจะผลักดันให้ประกาศว่าบุหรี่ เท่ากับยาเสพติด เพื่อป้องกันเยาวชนไทยให้รอดพ้นจากอำนาจการเสพติดบุหรี่ และรอดพ้นจากกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรี่

View
572
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button