CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
นิสิตเก่าจุฬารุ่น 2506 แถลงข่าวงาน 50 ปีร้อยใจจุฬาฯ 06
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นิสิตเก่าจุฬารุ่น 2506 จัดแถลงข่าวการจัดงาน “50ปี ร้อยใจจุฬาฯ 06” ซึ่งเป็นการรวมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2506 เพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุน จุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการศึกษาและงานวิจัยอันเป็นประโยชน์แก่สถาบัน

งาน “50ปี ร้อยใจจุฬาฯ 06” จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View
754
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button