CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สสส จัดโครงการ “อำเภอสร้างสุข” ดึง 3G มาพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดแถลงข่าวโครงการ “อำเภอสร้างสุข” ซึ่งเป็นโครงการที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น 3G และระบบการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ มาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลระบบบริการสุขภาพ โดยเริ่มจากอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอนำร่องจังหวัดแรก

ซึ่งดร.สุปรียา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า โครงการ “อำเภอสร้างสุข” เป็นการพัฒนาต้นแบบการทำงานของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ และช่วยจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยที่ชุมชนสามารถเรียนรู้และวางแผนร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากขึ้น

View
717
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button