CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
สองปี คปก.กับการปฏิรูปกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย หรือ คปก.จัดเสวนาเรื่อง “สองปี กับการปฏิรูปกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งศาสตราจารย์คณิต ณ นคร ประธาน คปก. กล่าวว่า การจัดเสวนาในครั้งนี้ก็เพื่อนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมาย โดยการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้จะเน้นเรื่องของการนำองค์ความรู้ทั้งจากการวิจัยและการเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

View
639
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาที
Right Button