CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาพิเศษ ความพร้อมในการแข่งขันของการอุดมศึกษาไทยบนเวทีอาเซียน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

คุณหญิงลักษณา จันทรเลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน ประเทศไทย กล่าวในการเสวนาพิเศษเรื่อง “ความพร้อมในการแข่งขันของการอุดมศึกษาไทยบนเวทีประชาคมอาเซียน” ที่จัดขึ้นภายในงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติครั้งที่ 2 โดยว่า ประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านการศึกษา และศักยภาพในการแข่งขันในทุกๆด้าน จึงควรที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านการศึกษาของไทยใหม่ พร้อมเน้นให้มีการส่งเสริมงานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น

ด้านศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า ในอนาคตประเทศไทยจะต้องร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลก มากกว่าการมาแข่งขันกันเองภายในอาเซียน ดังนั้น กลุ่มมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของไทยต้องเน้นการทำวิจัยให้มาก เพื่อให้เกิดนวัตกรรม และการทำวิจัยที่สามารถใช้ได้ผลดีนั้น จะต้องเป็นเรื่องที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ได้ทันที

View
506
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button