CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
การประกวดธิดาแรงงานครั้งที่ 4 ปี 2556 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

การจัดประกวดธิดาแรงงานครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ผู้ที่ได้รางวัลเทพธิดาแรงงานเกียรติยศ เป็นของคุณ นริศราภรณ์ อสิพงษ์ หรือ ครูนาง หัวหน้าแผนกครูข้างถนนมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่ หรือที่เรียกกันว่า “แม่พระของเด็กสะพานพุทธ” ที่ได้ลงทำงานพื้นที่ใกล้ชิดกับเด็กเร่ร่อน โดยช่วยเหลือให้มีที่เรียนหนังสือ สอนให้ทำงานอย่างสุจริต เพื่อให้เด็กๆ หลุดพ้นจากคำว่าเด็กเร่ร่อน และสามารถดูแลตนเองได้

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 13 น.ส.ทิพภาวีร์ ศุภนคร หรือน้องกุ๊กกิ๊ก หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ "ธีระพรการแพทย์" ได้รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมมงกุฎทองคำฝังเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 14 นางมัณฑิตา สกุลรัตนศักดิ์ โดยได้รับรางวัลร่วมกับรางวัลธิดาบัวแก้วด้วย รางวัลสำหรับรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 8 น.ส.ตรีชฎาภรณ์ พงศ์ภัทรวดี โดยได้รับตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนร่วมไปอีกด้วย รางวัลธิดาอัธยาศัยดี ได้แก่หมายเลข 6 น.ส.อริญากร บวรวิศรุติ หรืออลิส รางวัลธิดาบุคลิกภาพ ได้แก่หมายเลข 2 น.ส.นริศรา ศรีจันทราพันธุ์

View
1634
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button