CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กรมทรัพยากรน้ำ ดัน 7 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาอีสานแล้งแบบบูรณาการ
วันที่ 29 เมษายน 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการแถลงผิดโครงการ “ระบบเครือข่ายน้ำในพื้นที่วิกฤตน้ำ 19 พื้นที่” ว่า กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำโครงการนี้เพื่อศึกษาความเหมาะสมของระบบเครือข่ายและระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงไร่นาและแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร พร้อมกระจายน้ำไปสู่หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในเขตภาคอีสาน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 104 ล้านไร่ ครอบคลุม 20 จังหวัดในภาคอีสาน โดยเน้นการกระจายน้ำร่วมกับปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในพื้นที่ โดยการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในหน้าฝน มากักเก็บในแหล่งน้ำที่ถูกปรับปรุง พร้อมที่จะกระจายไปสู่พื้นที่แห้งแล้งในหน้าร้อน ตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงานที่ใช้น้ำน้อย เพื่อให้เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

View
770
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาที
Right Button