CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
เสวนาเรื่อง บทเรียนน้ำท่วม ปี 54 ““ช่องว่างของแผนแม่บทการบริหารและจัดการน้ำของรัฐ”
วันที่ 26 เมษายน 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

ในงานเสวนาเรื่อง บทเรียนน้ำท่วม ปี 54 “ผลกระทบและการปรับตัวในระดับพื้นที่”ของคณะทำงานวิชาการประเด็นการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาจากผลกระทบทางระบบนิเวศ โดยรองศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เวทีนี้จะช่วยรวบรวมข้อมูลจากคนในพื้นที่และจากทีมงานที่ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อรับรู้ปัญหา และยังเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในระดับชาติได้อีกด้วย

View
663
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button