CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กรมศิลปากร จัดโครงการ “เยือนอดีตวังหน้า”
วันที่ 19 เมษายน 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า เป็นพระราชวังที่ประทับของตำแหน่ง “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล” หรือก็คือตำแหน่งพระมหาอุปราช ที่มีอำนาจรองจากพระมหากษัตริย์ โดยมีการใช้ตำแหน่งนี้ตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชา แต่ได้เว้นไปในสมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่งได้มีการรื้อฟื้นใหม่ในรัชกาลที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ และได้สิ้นสุดลงในรัชกาลที่ 5 โดยได้มีการได้สถาปนาตำแหน่ง “สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นมาแทน

โดยอาณาเขตของ “วังหน้า” ในสมัยก่อนมีพื้นที่กว้างขวางมาก จนกระทั่งมีการยกเลิกตำแหน่งนี้ จึงทำให้ในปัจจุบันพื้นที่ “วังหน้า” ที่สำคัญคือบริเวณของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โรงละครแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ และพื้นที่บางส่วนของสนามหลวงตอนเหนือ

View
931
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาที
Right Button