CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น”
วันที่ 10 เมษายน 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทยกับบีอาร์เอ็น” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเจรจาปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการเสวนา

รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าหลักของการเจรจา คือ ต้องมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำศาสนา ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายปฏิบัติการเช่น ทหาร ตำรวจ โดยต้องทำงานแบบคู่ขนานไปในทิศทางเดียวกันกับการเจรจา และ ต้องมีการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ สื่อมวลชน เพราะต้องใช้พลังของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องถึงจะประสบผลสำเร็จ อีกทั้งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วก็ตาม

View
594
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button