CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงาน ECIT:SMEs Solutions Day 2013
วันที่ 4 เมษายน 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานสัมมนา “มิติใหม่แห่งการใช้ไอที เพื่อขับเคลื่อน SMEs ไทยสู่ระดับสากล” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อีซี่ไอที ซึ่งถือเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้ SMEs ใช้ระบบไอทีและโซเชียลมีเดีย รวมถึงสื่อออนไลน์ยุคใหม่เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

View
530
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button