CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ ขอให้ทุกคนในโลกใช้สติในการแก้ปัญหา
วันที่ 29 มีนาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ พระมหาเถระแห่งพุทธศาสนามหายาน นิกายเซ็น ชาวเวียดนาม ผู้ก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง “เส้นทางผู้นำกับการสรรค์สร้างความกรุณาและกล้าหาญ” ที่หอประชุมภูมิพลสังคีต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ใจความสำคัญของการปาฐกถาธรรม ครั้งนี้ พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ ได้เน้นถึงการสร้างสันติสุขในสังคมเกิดขึ้นได้ โดยต้องเริ่มจากตัวตนของตนเองก่อน โดยต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี รวมถึงยังได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาการเมืองไทย โดยระบุว่า ทุกฝ่ายควรจะเริ่มที่ตัวเองก่อน โดยเฉพาะในพรรคการเมือง จากนั้นต้องละทิ้งความกลัว ความโกรธ ความระแวงต่อกัน พร้อมทั้งทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติ หากทำสำเร็จ ก็จะผ่านอุปสรรคไปได้

View
587
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button