CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
ประชุมวิชาการ “การปฏิรูปสื่อในทีวีดิจิตอลสาธารณะ : รูปแบบที่ควรจะเป็น”
วันที่ 26 มีนาคม 2556  -  ภาวิณี ธรรมนนทิกุล รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

กสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น “การปฏิรูปสื่อในทีวีดิจิตอลสาธารณะ : รูปแบบที่ควรจะเป็น” สำหรับประเด็นในการประชุมครั้งนี้ คือ มีข้อเรียกร้องให้ผู้ประกอบการรายเดิม ไม่ควรที่จะได้สิทธิออกอากาศคลื่นดิจิตอลโดยอัตโนมัติ กสทช. ควรจะมีการกำหนดขอบเขตของคำว่า “สาธารณะ” ให้ชัดเจนกว่านี้ โดยจะต้องมีการสร้างกฎเกณฑ์มาตรวจสอบหน้าที่และความจำเป็นของแต่ละช่อง พร้อมทั้งให้ทำแผนการปรับเปลี่ยนเป็นทีวีสาธารณะ มานำเสนอ โดยต้องมีความเป็นกลางและปราศจากเรื่องของการเมือง พร้อมทั้งต้องเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง

View
574
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อ
Right Button