CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
CU Radio News
101.5 CU Radio Newsข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)รายการข่าวรายงานพิเศษ
Home > รายงานพิเศษ > รับชมรายงานพิเศษ
โครงการ ”READ Thailand อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”
วันที่ 28 มีนาคม 2556  -  อุสุมา สัตยธรรม รายงาน   สรรพพล ก่ำใย ถ่ายภาพ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 นี้และยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสืออีกด้วย

View
1757
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button